نحوه نگهداري سيستم ها

 

بررسيهاي قبل از روشن نمودن دستگاه الكتروريس:

بررسي سيستم اتصال به زمين (ارت): با توجه به ولتاژ بالاي لازم جهت تشكيل نانوالياف پليمري، لازم است دستگاه به نحو مطلوبي به سيستم ارت متصل شود. عدم اتصال مناسب ارت علاوه بر اينكه باعث خرابي سيستم‌هاي الكترونيكي دستگاه در چند ثانيه خواهد شد، مي تواند خطرات جاني نيز به همراه داشته باشد.

با توجه به اهميت اتصال مناسب ارت دستگاه، بايستي سيستم سيم‌كشي آزمايشگاه مجهز به سيستم ارت بوده و از پريزها و سيم‌هاي برق داراي ارت (سه سيمه) استفاده گردد. همچنين در كنار پريز برق پشت دستگاه پيچي تعبيه شده است كه بايستي توسط يك سيم مناسب به سيستم لوله‌كشي آب آزمايشگاه (لوله‌هاي فلزي داراي آب) متصل گردد.

بررسي اتصال كابل "هاي ولتاژ": قبل از روشن نمودن دستگاه از اتصال درست سيم كابل منبع اختلاف پتانسيل به نازلها مطمئن شويد. اتصال كابل "هاي ولتاژ" به هر نقطه از دستگاه (غير از نازلها) باعث انتقال ولتاژ بالا به سيستم الكترونيكي و خرابي آنها خواهد شد. ضمن اينكه مي‌تواند باعث آسيب به منبع تامين اختلاف پتانسيل گردد.

اطمينان از خاموش بودن منبع تامين اختلاف پتانسيل: با روشن نمودن دستگاه، برق وارد منبع تامين اختلاف پتانسيل خواهد شد. درصورتيكه منبع تامين اختلاف پتانسيل روشن باشد، با روشن شدن دستگاه، برق ولتاژ بالا نيز روشن شده و ولتاژ بالا به نازلها منتقل خواهد شد. اين مورد به دليل عدم آمادگي كاربر مي‌تواند خطر برق گرفتگي و صدمات وارده به دستگاه را افزايش دهد.

توجه: قبل از روشن نمودن دستگاه حتماً از خاموش بودن منبع تامين اختلاف پتانسيل  مطمئن شويد.

 

روشن كردن دستگاه:

ابتدا كابل برق را به پشت دستگاه متصل نماييد. جهت روشن شدن دستگاه لازم است كليد پشت آن در حالت On قرار گيرد كه در اينصورت لامپ موجود در كليد روشن خواهد شد.

پس از روشن كردن دستگاه، جريان الكتريكي وارد سيستم شده و نمايشگر جلوي دستگاه آدرس سايت اينترنتي شركت فناوران نانومقياس را به مدت 3 ثانيه نمايش خواهد داد. لازم به ذكر است با روشن نمودن دستگاه، برق وارد منبع تامين اختلاف پتانسيل شده و دستگاه در حالت آماده بكار (Standby) قرار خواهد گرفت. در اين حالت ديود نورافشان (LED) آبي رنگ مربوط به اين حالت روشن خواهد شد.

با روشن شدن دستگاه سيستم تنظيم صفر آن فعال شده و سيستم روبش نازلها در مختصات صفر تنظيم خواهد شد. پس از آن محور تنظيم فاصله فعال شده و درام جمع‌كننده را در فاصله 5 سانتي‌متري تنظيم خواهد نمود. در حين انجام اين تنظيمات عبارت Set Zero روي نمايشگر نشان داده خواهد شد.

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact