گالري تصاوير

Gallery

 

 

جشنواره های نانو

Pictures of 1st

International nanotechnology festival

2008

تصاوير اولين جشنواره نانو (1387)

سالن حجاب

Pictures of 2nd

International nanotechnology festival

2009

تصاوير دومين جشنواره نانو (1388)

مصلی تهران

Pictures of 3rd

International nanotechnology festival

2010

تصاوير سومين جشنواره نانو (1389)

نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 11

Pictures of 4th

International nanotechnology festival

October 2011

تصاوير چهارمین جشنواره نانو (1390)

نمایشگاه بین المللی تهران - سالن خلیج فارس

Pictures of 5th

International nanotechnology festival

October 2012

تصاوير پنجمین جشنواره نانو (1391)

نمایشگاه بین المللی تهران - سالن خلیج فارس

Pictures of 6th

International nanotechnology festival

October 2013

تصاوير ششمین جشنواره نانو (1392)

نمایشگاه بین المللی تهران - سالن خلیج فارس

 

جوایز و تائیدیه ها

 

جوايز دريافتي

 

گواهی نامه ها و تائیدیه ها

 

کارگاه

 

کارگاه

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact