نحوه نصب سيستم الكتروريسي

Electrospinning Setup

 

جهت راه اندازي سيستم ساده الكتروريسي به كمك پمپ سرنگي و دستگاه تامين اختلاف پتانسيل به موارد زير توجه فرماييد.

  • در اين پمپ امكان اتصال يك يا دو سرنگ وجود دارد. اتصال دو سرنگ باعث افزايش ميزان نانوفيبرهاي جمع شده خواهد شد. با اين حال به علت برهمكنش جتهاي پليمري تشكيل شده در سر هر نازل، استفاده بيش از يك سرنگ باعث تغيير در خروجي سيستم از جمله ابعاد و مورفولوژي نانوفيبرها خواهد شد. به همين دليل جهت بهينه سازي اوليه پارامترهاي فرايندي، استفاده از يك سرنگ توصيه مي شود. در صورت استفاده از بيش از 2 سرنگ، بايستي فاصله بين دو نازل از هم حداقل 5 سانتي متر باشد. هر چند اين عدد بسته به پليمر، ولتاژ و ... مي تواند كمتر يا بيشتر باشد. (در صورت نياز به پمپ هاي بيش از 2 سرنگ، با شركت فناوران نانومقياس تماس بگيريد)

  • فاصله بين سر نازلها تا صفحه جمع كننده (كالكتور) فاصله الكتروريسي ناميده مي شود. اين فاصله معمولاً بين 10 تا 20 سانتي متر است كه البته بسته به شرايط مي تواند كمتر يا بيشتر باشد. در اكثر سيستم هاي استفاده شده صفحه جمع كننده به ارت (زمين) متصل مي گردد. اتصال صفحه جمع كننده به ولتاژ منفي مي تواند نتايج جالب توجهي در بر داشته باشد.

  • قبل از شروع كار، حتماً از اتصال درست دستگاه ها به ارت (زمين) مطمئن شويد. عدم اتصال درست دستگاه ها به زمين باعث خرابي اين سيستم ها خواهد گرديد. پيشنهاد مي گردد علاوه بر اتصال به ارت پريز آزمايشگاه، سيم مجزايي را به سيستم لوله كشي آب آزمايشگاه متصل نماييد. (توجه خرابي سيستم در اثر عدم اتصال ارت موجب باطل شدن گارانتي دستگاه خواهد گرديد)

  • دستگاه "هاي ولتاژ" به علت كار در اختلاف پتانسيل بالا، در اطراف خود ميدانهايي ايجاد مي نمايد كه مي تواند باعث آسيب رساندن به سيستم هاي الكترونيكي اطراف خود گردد. به همين دليل اين دستگاه و سيم آن را تا حد امكان دور از اين وسايل (از جمله كامپيوتر و سيستم پمپ سرنگي) قرار دهيد. تاثير "هاي ولتاژ" روي پمپ سرنگي باعث از بين رفتن صفحه نمايشگر پمپ خواهد شد؛ در اينصورت سريعاً سيستم را خاموش و محل تاثير را بررسي نماييد.

  • جهت دور شدن سيم "هاي ولتاژ" از سيستم پمپ سرنگي از اتصال مستقيم نازل فلزي به سرنگ اجتناب نموده و حتماً از شيلنك رابط استفاده نماييد. توجه نماييد شيلنك استفاده شده قابل حل در حلال استفاده شده نباشد. به عنوان مثال شيلنگ موجود در ست سرم پزشكي از جنس PVC مي باشد كه در اكثر حلال هاي آلي حل مي شود، در اين موارد از شيلنك تفلون يا پلي اتيلن استفاده نماييد.

  • با توجه به رساناي الكتريكي اكثر حلالها، الكتريسيته از طريق شيلنگ به سرنگ منتقل خواهد شد. به همين دليل هنگام پر كردن سرنگ دقت نماييد اطراف آن آلوده به حلال نگردد. در صورت آلوده شده اطراف سرنگ به خصوص محل نگهداشته شدن سرنگ روي پمپ، صداي تخليه "هاي ولتاژ" روي پمپ شنيده خواهد شد كه بايستي سريعا سيستم خاموش و تميز شود. جهت ايمني بيشتر بهتر است از پر نمودن كل سرنگ اجتناب شود تا محلول داراي ولتاژ به بخش فلزي پمپ نرسد (بهتر است 1 سانتي متر فاصله بين محلول و محل نگهدارنده وجود داشته باشد.)

  • اكثر شيلنك هاي موجود مقاومت كافي جهت جلوگيري از عبور برق ولتاژ بالا را ندارند، به همين دليل از برخورد شيلنك ها به زمين و دستگاه ها از جمله پمپ سرنگ اجتناب شود.

  •  دستگاه پمپ سرنگي فاقد امكان تشخيص اتمام محلول موجود در سرنگ مي باشد، به همين دليل اتمام محلول موجود در آن و عدم خاموش كردن پمپ، مي تواند باعث آسيب ديدن آن شود. توصيه مي شود جهت جلوگيري از آسيب به سيستم، ميزان حداكثر حجم تزريق (Target) به جاي صفر در ميزان حجم محلول سرنگ تنظيم گردد. (مثلاً اگر سرنگ داراي 2 ميلي ليتر محلول است، در اين بخش عدد 2 وارد شود تا در صورت اتمام اين حجم تزريق متوقف شود.)

  • استفاده نادرست از دستگاه "هاي ولتاژ" مي تواند خطر برق گرفتگي و مرگ به همراه داشته باشد. هنگام استفاده كليه تمهيدات ايمني در نظر گرفته شود. 

در صورت به وجود آمدن هر گونه اشكال در سيستم با ما تماس بگيريد.

 

Simple electrospinning setup

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact