پروژه ساخت دستگاه لايه نشاني غوطه وري (Dip Coater)

مقدمه:

دستگاه لايه نشاني غوطه وري (Dip Coater) شركت فناوران نانومقياس جهت لايه نشاني فيلم نازك بر روي سطوح مختلف طراحي شده است. اين دستگاه مجهز به سيستم كنترل سرعت با دقت بالا مي باشد.

در اين دستگاه كه در چند مدل در حال طراحي مي باشد، سرعت غوطه وري، سرعت خروج قطعه از محلول، زمانهاي تاخير، تعداد تكرار، نوع محلول و ... قابل برنامه ريزي است.

نوع كامپيوتر كنترل دستگاه، قابليت اتصال به كامپيوتر را داشته و داراي نرم افزار اختصاصي مي باشد.

 

 

قابليت هاي دستگاه:

 

مدل Dp1200s

مدل Dp1200m

مشخصه

  1 mm/min 1 mm/min

حداقل سرعت غوطه وري

  1 6 تعداد ظرف (بشر)
  200 mm/min 200 mm/min

حداكثر سرعت غوطه وري

  200 mm 200 mm

ميزان حركت عمودي بازو

  پانل جلوي دستگاه پانل جلوي دستگاه كنترل
  LCD 4*20 LCD 4*20 نمايشگر

*توضيح: امكان تغيير مشخصات دستگاه بر اساس نياز مشتري وجود دارد.

 

زمانبندي اجراي طرح:

شروع طرح: مهرماه 1388

این دستگاه از بخش تحقیق و توسعه شرکت خارج شده است.

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact