پروژه ها

  درصد پيشرفت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام پروژه
توضيحات خاتمه يافته خرداد 1392 ارديبهشت 1388 پروژه الكتروفورز موئين (Capillary Electrophoresis)
  خاتمه يافته بهمن 1388 آبان 1388 پروژه پمپ سرنگي 10 تايي (SP2000)
  متوقف - مهر 1388 پروژه ساخت دستگاه لايه نشاني غوطه وري (Dip Coater)
  خاتمه يافته اردیبهشت 1390 مهر 1388 سيستم هاي تامين اختلاف پتانسيل قابل برنامه ريزي
  خاتمه يافته خرداد 1389 آبان 1388 سيستم الكتروريسي مذاب
  خاتمه يافته خرداد 1391 اسفند 1390 دومین دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف
  خاتمه يافته شهریور 1391 آذر 1390 ساخت دستگاه با قابلیت تولید انبوه نانوالیاف با فناوری جدید
  خاتمه يافته فروردین 1393 خرداد 1391 سومین دستگاه صنعتی الکتروریسی با فناوری جدید
  خاتمه يافته مهر 1391 دی 1390 تولید انبوه مدلهای جدید پمپ سرنگی
  خاتمه يافته مهر 1392 تیر 1391 پروژه تولید نانوالیاف سرامیکی
  خاتمه يافته شهریور 1393 مرداد 1392 پروژه تولید ماسکهای مبتنی بر نانوالیاف
  خاتمه يافته دی 1393 فروردین 1393 ساخت 2 دستگاه صنعتی جهت پروژه ماسک شهری
  خاتمه يافته بهمن 1394 خرداد 1393 ساخت کارتریج دستگاه الکتروفورز موئین

 

تاريخ بروزرساني: فروردین 1395

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact